Quy định và hình thức thanh toán

Hotline:

0986381633

     Các điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại

1. Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán sẽ được các bên lựa chọn dựa vào mức độ tin cậy giữa các bên, khả năng thanh toán, hoặc phụ thuộc đối tượng hàng hóa.

Đối với các doanh nghiệp nội địa, thường áp dụng phương thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Những phương thức này có thể áp dụng đối với những đơn hàng số lượng ít và giá trị hợp đồng không cao.

Tuy nhiên trong lĩnh vực ngoại thương, do sự khác biệt văn hóa, sự chênh lệch về khả năng tài chính, quy mô cũng như về đồng tiền thanh toán, các bên có thể áp dụng phương thức mang tính chất chuyên nghiệp hơn và có sự hỗ trợ từ bên thứ ba - thường là các tổ chức tín dụng, ngân hàng như:

- Chuyển tiền bằng điện tín (Telegraphic Transfer – T/T);

- Chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer – M/T);

- Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment);

- Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of credit – L/C);

- Một số phương thức khác theo tập quán thanh toán quốc tế.

Các bên cần thỏa thuận rõ ràng phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán thường có sự liên hệ với thời điểm giao hàng, nhận các chứng từ.

2. Số tiền thanh toán

- Số tiền thanh toán ghi bằng số

- Số tiền thanh toán ghi bằng chữ

3. Đồng tiền thanh toán

Quy định về đồng tiền thanh toán trên hợp đồng

Đồng tiền thanh toán có thể giống hoặc khác với đồng tiền tính giá. Khi hai đồng tiền này khác nhau cần xác định tỷ giá quy đổi hai đồng tiền này, trong đó đặc biệt lựa chọn tỷ giá của công cụ thanh toán nào, tỷ giá mua vào hay bán ra.

Trong thương mại quốc tế, đồng tiền quy định trong điều khoản thanh toán có thể là đồng tiền của nước xuất khẩu, nước nhập khẩu hoặc của nước thứ ba tùy theo sự thỏa thuận của các bên liên quan. Người bán thường muốn lấy đồng tiền đang lên giá, còn người mua muốn trả bằng đồng tiền đang giảm giá. Để lựa chọn đồng tiền, người ta thường dựa vào các cơ sở sau: Giá trị của đồng tiền, mục đích của các bên, hiệp định thương mại, mặt hàng...

Đồng tiền tính giá và đồng tiền thanh toán có thể là một. Trong trường hợp đồng tiền thanh toán và đồng tiền tính giá không trùng nhau, ví dụ đồng tiền tính giá là ĐỒNG, còn đồng tiền thanh toán là USD thì trong hợp đồng các bên phải xác định tỷ giá quy đổi. Trên thị trường tiền tệ có rất nhiều loại tỷ giá để các bên lựa chọn: tỷ giá chính thức, tỷ giá danh nghĩa, tỷ giá tiền mặt, tỷ giá chuyển khoản, tỷ giá của nước xuất khẩu, tỷ giá của nước nhập khẩu, tỷ giá mua vào, tỷ giá bán ra,…

4. Thời gian thanh toán

Tuỳ theo thoả thuận giữa 2 bên mà thời gian thanh toán có thể là:

✅ Thanh toán ngay (at sight): “Trả ngay” có tính chất quy ước. Các trường hợp trả ngay: Người mua trả tiền ngay cho người bán sau khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên tại cảng đi trên đất liền (cảng khô - ICD) (phù hợp FCA). 

+ Người bán sau khi giao hàng thông báo cho người mua, người mua sau khi nhận thông báo thì thanh toán ngay.

+ Người mua trả tiền ngay cho người bán sau khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng xong hoặc lắp đặt và đưa thiết ị vào hoạt động (nếu có hợp đồng), (phù hợp FOB, CFR, CIF)

+ Người bán sau khi giao chứng từ cho người mua, người mua thanh toán

+ Người mua trả tiền cho người bán sau khi nhận được chứng từ trong vòng từ 5->7 ngày để kiểm tra bộ chứng từ trước khi thanh toán

+ Thanh toán khi người mua nhận được hàng ở cảng đích

✅ Thanh toán trước: Là việc người mua trả toàn bộ hoặc một phần tiền hàng cho người bán trước khi phải giao hàng.

Khi nào người mua trả tiền trước:

+ Khoản tiền thanh toán trước giống như khoản tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng.

+ Thể hiện thiện chí của người mua đối với việc thực hiện hợp đồng

✅ Thanh toán sau: Là việc người bán cấp tín dụng cho người mua bằng trường hợp của thanh toán ngay + X ngày

✅ Thanh toán hỗn hợp: Kết hợp trả ngay, trả sau và trả trước, chia trị giá hợp đồng ra thành các mốc thời gian thanh toán khác nhau. Ví dụ:

+ 10% trả trước khi giao hàng giống như 1 phần tiền để đặt cọc

+ 50% thanh toán khi người bán xuất trình bộ chứng từ

+ 30% thanh toán sau khi người mua nhận được hàng thực sự

+ 10% còn lại sau khi máy móc đưa vào vận hành

Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc nội dung thỏa thuận bị vô hiệu, thì thời điểm thanh toán sẽ là thời điểm giao hàng theo quy định của pháp luật. Giao hàng một đợt thì tiền hàng sẽ giao sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa. Trường hợp giao hàng thành nhiều đợt, thì việc thanh toán sẽ được thực hiện theo từng đợt giao hàng.

5. Địa điểm thanh toán

Nếu áp dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt, các bên cần thỏa thuận về địa điểm thanh toán là địa điểm của bên bán hay địa điểm giao nhận hàng, trụ sở của bên mua hoặc một địa điểm khác do một trong hai bên ấn định.

Nếu áp dụng phương thức thanh toán qua nghiệp vụ ngân hàng, các bên có thể linh hoạt trong việc lựa chọn địa điểm thanh toán.

Doanh nghiệp cũng cần lưu ý trong trường hợp áp dụng các phương pháp thanh toán quốc tế.

Cam kết thanh toán

Người mua phải thanh toán 100% tiền hàng vào tài khoản người thành toán

6. Chế tài chậm trễ thanh toán

Trường hợp các bên không thỏa thuận, sẽ áp dụng quy định của pháp luật khi xảy ra tranh chấp.

Trường hợp các bên có thỏa thuận, có thể thỏa thuận về mức lãi suất trong thời gian chậm thanh toán, thời hạn chậm thanh toán được chấp thuận, các chế tài khác trong trường hợp chậm thanh toán.

Bên cạnh đó cũng cần lưu ý tới trường hợp được miễn trách nhiệm nếu chậm trễ thanh toán, liên quan đến các trường hợp bất khả kháng hoặc được bên bán chấp thuận.

Hotline: 0986381633
Chỉ đường icon zalo Zalo SMS: 0986381633